De Inspiratiesessies

1. Gentse Feesten 

2. Geodata/GIS

Tijdens een inspiratiesessie lichten we eerst kort toe wat de plannen, ideeën zijn langs stadszijde rond open data en deze thema’s. Nadien wordt in een open dialoog samen met de aanwezigen gepolst naar uitdagingen, mogelijkheden tot samenwerking, en welke evoluties belangrijk zijn om op te volgen.

Inspiratiesessie Gentse Feesten:

De Gentse Feesten zijn de referentie voor stadsfestivals in Europa. Sinds twee jaar wordt het programma ter beschikking gesteld als open data, met succesvol resultaat.

 http://prezi.com/paztjmdizt33/apps-for-ghent-inspiratie-sessie-gf/

Wie?

 • Ann Bernaert
 • Heidi Rogiest, E&F
 • Jeroen de Schaefeleer, E&F

Gentse feesten – voorstellingen

 • Stad coördineert (=/= organiseert)
 • Dienst Evenementen en Feesten geeft een overzicht van wat er bij de organisatie komt kijken op logistiek, programmatorisch, financieel en communicatief vlak
 • Communicatie:
  • Online: nieuwsbrief, website, database, sociale media, app
  • Offline: affiches, folders, pers, magazines, sms
 • Eerste keer dat zelf een app ontwikkeld wordt. Voordien enkel open data
 • Bluetooth metingen

Digipolis

 • Plannen voor de data, API en website
 • Invoermodule – voor invoer activiteiten
 • Dataset voor programmaboekje (info meer gebundeld, herhaling vermijden)
 • Dataset voor data.gent.be
 • Dataset voor App (mogelijk gelijk aan de set op data.gent.be)
 • Website en App
 • Bezoekersstatistieken op basis van Google Analytics
 • Volgende jaren ook push naar uitdatabank
 • Volledige vernieuwing in 2013 / pas volgend jaar ook invoer via xml

 Weetjes:

 • Activiteit is de basis (naam, omschrijving, rubriek (dé 11 uit themakalender)
 • Instantie van een activiteit: locatie, prijs, tijdstip
 • Programmaboekje: dagklapper, themakalender, festivals
 • Een feestendag loopt van 6u tot 6u
 • Meest gebruikte datasets: programma / toiletten

Ideeën voor apps

 • Crowdcontrol, vb. in functie van doorlaten hulpdiensten. Tot nu toe enkel lichtkranten en sociale media die informeren over drukte, maar ook integreren in app. Druktemeting en crowdcontrol via nieuwsberichten, ofwel zelfs integreren in programmaoverzicht: “volzet”
 • Maastrichtse carnaval. App ter inspiratie? Koninginnedag in A’dam
 • Dekking netwerken als uitdaging als er iets gebeurt
 • Transport naar Gentse Feesten: hoe druk? (Mobiliteitsbedrijf)
 • Beelden van Gentse feesten leuk idee, maar moeilijk o.m. omwille van rechten van artiesten
 • Meegeven vergelijkbare optreden/shows. Werken aan de hand van #tags
 • Food & drinks / comfort en rust?
 • Waar zit men? Later programmatie verbeteren. Sociale elementen: waar ben ik? Foursquare? Dingdong? (= simpele variant van foursquare voor beperktere groepen. Waar is het fun? Deel jouw moment)
 • Meldpunt (vuile toiletten, …) of beter twitter/facebook (voordeel is privékanaal)
 • Minder gekende zaken in de kijker zetten / pop-up-events / straattheater
 • Bij problemen: enkel nieuwsberichten nog in de kijker, de rest verstopt. Real-time data ook in dataset? Kernboodschap wel altijd centraal houden, maar hoe en wie monitort dit?
 • Waar lekker eten? Vast restaurants (met nu ander aanbod?) – welk kraam is goed. Dataset: welke eet- en drankstandjes zijn er. Via crowdsourcing ook de vaste horeca er in? Effect? Kwaliteitsbevorderende tool? Nadien ratings eet- en drankstandjes t.b.s. als open data? Prijs laten toevoegen?
 • De prijs van een pintje als idee voor een aparte app?

Datasets en uitdagingen

 • Impact van druktemeting op open dataset, wordt die dynamisch?
 • Is data algemeen up to date? Dynamische open dataset?
 • Kunnen info vanuit Gsm-operatoren (op basis van masten) info geven over drukte en verkeer (cfr. Touring Mobilis)? Info vanuit App – waar checkt men in?
 • Oude data vrijgeven zodat al ontwikkeld kan worden, want nieuwe data zijn vaak maar kort voor de feesten beschikbaar
 • Waarom niet werken met de UIT-databank-stuctuur? AnnBernaert: we hebben meer velden nodig!
 • Parkings als interessante dataset? De Lijn-aanbod? De Lijn al betrokken geweest? Combineren van beiden: flanders expo als case. Quid (bewaakte) fietsenstallingen?
 • Hoe kan de appbuilder inspelen op pushberichten/dark site? Moet voorzien zijn, maar moet ook ingeschakeld kunnen worden. Moet zeker in de officiële app. Niet elke andere app moét dit hebben.
 • Geolocatie zal nu ook in de dataset zitten (AnnBernaert)

Inspiratiesessie Geodata/GIS

Wijken, statistische sectoren, POI’s, shapefiles, … Het kan een kluwen zijn, maar er is een logica.

http://www.slideshare.net/AppsForGhent/apps-for-ghent-gis-2013?utm_source=ss&utm_medium=upload&utm_campaign=quick-view

Gis Algemeen

 • De indelingen van het Gentse grondgebied worden bekeken, en er wordt geschetst hoe we tot de geo-datalagen komen.
 • Meeste toegepassingen: gewoon visualisatie / localisatie
 • Over verschillende lagen bewerkingen uitvoeren
 • Analyse: buurgroen, scholen, …
 • Thema’s: mobiliteit, groen, sob, jeugd, economie, milieu, monumenten, bevolking, fm stedenbouw, toerisme, belastingen, …
 • Een aantal geoloketten online, maar we willen er steeds meer naar buiten (kunnen) brengen

Trends

 • Gebruik van geodata neemt sterk toe en wordt een massamedium
 • Cloud en saas
 • Linked data
 • Alles en iedereen wordt localiseerbaar
 • 3D en 4D (geschiedenis/historiek)
 • Inwinning: meer technieken, drones, …
 • Realtime karakter
 • Crowdsouring
 • GRB, MRB, CRAB, …
 • Ook meer en meer met de private sector en vrijwilligersinitiatieven (open street maps)
 • Apps
 • Op termijn wil de stad
  • crowdsourcing proberen
  • wisselwerking met private partners verkennen
  • kijken naar apps
  • Neogeodata?

Inspiratie?

 • Amsterdam: administratieve koppelingen tussen gebouwen (zonder GIS-data te gebruiken)
 • Google places analogie: twee locaties doorgegeven over zelfde onderwerp. Koppelen en als één locatie behandelen.
 • Joinup
 • Eventueel schenken van data aan open streetmap. Amsterdam geeft veel gegevens aan open streetmaps.
 • Tweerichtingsverkeer: fietsroutes moet toch kunnen. Melden waar iets ontbreekt. Graag ook in eenvoudigere formaten + terugkoppeling meldingen
 • Meer dan enkel ter beschikking stellen, ook interactie nodig
 • Verkeer: ook historische data over verkeersdrukte zijn relevant. (waar typisch opstoppingen in welke omstandigheden)
 • Combinatie parkeerplaatsen – leenfietsen – edm. Combinaties zijn belangrijk, GIS is hiervoor een goede tool.
 • Link met kadaster (ouderdom gebouwen edm). Wel energiekaarten Gent met informatie over de ouderdom van de gebouwen.
 • Sensoren? Live data die binnenkomen? Vb. eyetracking (Gent.be: http://goo.gl/u1GMZ), maar nog weinig info over.
 • Grote dromen: plug ‘n’ play. Backend als server. Daar meer op inspelen. Een service die dus (commercieel) met de open data sets aan de slag gaat.
 • Neogeodata. Makkelijk genereren van geodata. vb. vanuit adressen heel snel naar een kaart gaan.

Datasets en uitdagingen

 • Nog geen kennis tussen GIS- en open datawereld. Nochtans veel GIS-data die bruikbaar zijn zonder GIS-infra. Veel gebruikte standaarden zijn eerder technisch, terwijl dit de drempel hoog zet en men deze data op een simpelere manier kan gebruiken. Dus graag data ook beschikbaar maken en omzetten naar lichtere formaten.
 • Ontsluiting data via webservices: welke standaarden wil Gent gebruiken? Hangt vooral af van de vraag.
 • Zijn er geen simpeler koppelingen: vb. administratieve koppelingen ipv geografische koppelingen + ook omgekeerde weg: via geografische nabijheid ook administratieve link detecteren.
 • Meer koppelingen via id’s naast GIS-methodiek
 • Webservice vanuit de stad. Komt er, alle praktische zaken moeten nog bekeken worden + kijken hoe dit kan zonder de systemen potentieel te overbelasten
 • Welke datasets komen er tbs? En wat is moeilijk om los te laten? Niet: privacygevoelig en aangekochte informatie.
  • Mobilteit wellicht typisch thema.
  • fietsroutes Toerisme Vlaanderen vanaf maandag volledig ontsloten
 • Ontdekken waar info gevonden kan worden is vaak problematisch + waar beste informatie en wie is er de beheerder van?
 • probleem met GIS: te veel informatie. Appbouwers willen het eenvoudiger maken, maar zoeken tegelijk combinaties van gegevens.
 • makkelijk visualiseren van data is een uitdaging.
 • data.gent.be -> de metadata zijn erg beperkt. Meer informatie nodig. Over datasets en meer metadatering in de datasets. Nu te veel de ontsluiting die gedocumenteerd wordt, maar eigenlijk moet de hele context aangeleverd kunnen worden. (Dublin Core)