onze gasten

 Olav Peeters

Olav Peeters werkt sinds 2009 bij de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) als gedetacheerde van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Hij is zowel bij eerder ICT-gerelateerde project en taken betrokken als bij het bewaken van de intergewestelijke vergelijkbaarheid van luchtkwaliteitsmetingen in de drie Belgische meetnetten (via de IRCEL-ijkbank). De uitwisseling van (real-time) milieugegevens via (INSPIRE-)netwerkdiensten specifiek voor luchtkwaliteitsgegevens, Sensor Web Enablement en algemene systeemarchitectuur werden binnen dit pakket belangrijke onderdelen.

 

Johan Criel

Johan, kortweg de software man van Sensolus, is zich sinds zijn masterthesis Ingenieurswetenschappen (UGent) gefascineerd door context-aware systemen en het bedenken en implementeren van allerlei zinvolle toepassingen. Na jarenlange ervaring in de telecomsector gooit hij zijn expertise nu voluit in de start-up Sensolus.

Laurence Claeys

Laurence, kortweg de sociale vrouw van Sensolus, is naast haar werk bij Sensolus ook als docent verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en het  iMinds-SMIT onderzoekscentrum. Interdisicplinair werken is voor haar de enige manier van samenwerken in de kennismaatschappij. Vanuit deze overtuiging stapte ze ook mee in de Sensolus start-up.

http://www.sensolus.com

 

 

Pieter Colpaert

doet research rond Linked Open Data en is voorzitter van OKFN Belgium. In 2010 startte hij iRail met Yeri Tiete. Deze website kwam snel in het nieuws omdat ze publieke data hergebruikten. Sindsdien is hij een fervent verdediger van Open Data in België als instrument om een betere datakwaliteit te hebben, een betere leefomgieving te creëren en economische meerwaarde te realiseren.

 

 

 

Thimo Thoeye

Thimo is software engineer van opleiding en kwam dankzij een fascinatie voor data management terecht bij de Stad Gent. Daar begeleidt hij nu een Europees project dat de link legt tussen open data en app-ontwikkeling, en kan hij zich uitleven in de wondere wereld van overheidsinformatie.

 

 

 

David Slosse

David Slosse werkt sinds 1998 bij de Stad Gent en is stafmedewerker communicatie bij de Gebiedsgerichte Werking. Eind 2011 richtte hij de Bewonersacademie Gent op. Dat is een lerend netwerk van Gentse bewoners(groepen) die hun buurt of wijk digitaal vorm geven door middel van wijksites en/of sociale media. In de Bewonersacademie wisselen Gentenaars expertise en ervaring uit rond deze thema’s. Dat gebeurt tijdens een 4-tal bijeenkomsten per jaar.

http://gent.be/bewonersacademie

 

 Sigrid Eggermont

Sigrid is als duurzaamheidsambtenaar bij de Milieudienst van Stad Gent aan de slag. Haar uitdaging is om nieuwe communicatietechnologieën te integreren in natuureducatie. De afgelopen maanden werden ‘Gent 2050 Game’ en ‘Gentse Klimaatkids’ gelanceerd. Twee educatieve producten over ‘Gent klimaatneutrale stad’ waar co-creatie en sociale platforms centraal staan. Haar volgende werkterrein is de Gentbrugse Meersen