Bibliotheekdata : De datastructuur van de catalogus toegelicht

uitleningen****

Deze file bevat de ontleningen van 1 jaar (betreffend jaartal in titel)

Eigenschappen:

 • Bid: volgnummer van het record
 • Datum van: start ontlening
 • Lener: unieke code voor lener
  • Te gebruiken als key naar Leners en Reservaties
  • Niet elke lener zal kunnen gekoppeld worden aan een record in het lenersbestand (gaat over interne leners, diensten, etc.).
 • Barcode : barcode van het geleende item
  • Te gebruiken als Foreign Key naar “(Open) Beschrijving” voor details over het boek
  • Ontleentermijn: lengte van ontlening in aantal dagen

  http://data.gent.be/datasets/bibliotheek-uitleningen-1996

Verwijderde Exemplaren

Bevat een opsomming van de werken die niet langer in de catalogus van de Gentse bib zitten. Deze werken kunnen in vorige jaren wel ontleend zijn.

Eigenschappen

 • BBnr:nr van het werk
 • barcode : komt ook voor in ‘open beschrijving’
 • PK: plaatskenmerk (waar in bib te vinden)
 • Datumafvoer: datum dat het werk uit de catalogus verdween

 

Exemplaren

Bevat een opsomming van de exemplaren  die niet langer in de catalogus van de Gentse bib zitten. Deze werken kunnen in vorige jaren wel ontleend zijn.

Eigenschappen

 • Barcode: barcode van het werk
  • Komt ook voor in ‘open beschrijving’
 • Aard: Uitleenparameters, bv sprinterboek
 • BBnr: ID nr van het werk
 • PK: plaatskenmerk (waar in bib te vinden)
  • voor meer informatie over de betekenis van deze plaatsingscode kan je bij de mensen van de bibliotheek terecht
 • Datum invoer: datum dat het werk in de catalogus opgenomen is

  http://data.gent.be/datasets/bibliotheek-exemplaren

Leners

Deze file bevat het ledenbestand.

19 leden/entries zijn niet opgenomen. Dit heeft te maken met oude lidnummernoteringen.

Eigenschappen:

 • ID: iD van dit bestand
 • Lidnummer: Primary Key van de lener
 • Geboortedecennium: decennium van geboorte

-               bvb 1960 betekent geboren tussen 1/1/1960 en 31/12/1969

-               Geboortejaar VOOR 1950 (bvb 1925) wordt ook ingedeeld in decennium 1940

-               Geboortejaar NA 2010 (bvb 2013) wordt ook ingedeeld in decennium 2000

 • Geslacht: M/v

-               Indien het geslacht ongekend is wordt dit omgezet naar M

 • Wijknaam: wijk in Gent

-               Als de wijk niet in gent ligt: UNKNOWN

 • Postcodestart: eerste cijfers van de postcode (te mappen naar provincies)
 • Inschrijvingsjaar: jaar van inschrijving in het ledenbestand
 • Inschrijvingslocatie: code van bibliotheekfiliaal van inschrijving

-               Hoofdbibliotheek Zuid -

-               Filiaal Mariakerke (F3)

-               Filiaal Westveld – Oude Bareel (F14)

-               Filiaal Brugse Poort (F11)

-               Filiaal Sint-Amandsberg (F13)

-               Filiaal Oostakker (F12)

-               Filiaal Drongen-Centrum (F10)

-               Filiaal Zwijnaarde (F5)

-               Filiaal Gentbrugge (F2)

-               Filiaal Ledeberg (F1)

-               Filiaal Wondelgem (F15)

-               Filiaal St. Denijs-Westrem (F4)

-               Filiaal Watersportbaan (F6)

-               Filiaal Nieuw Gent (F9)

-               Filiaal Bloemekenswijk – Van Beverenplein (F8)

-               Mobiel Dienstencentrum (F16)

 

 • Lenerscategorie:

-                   AD = Adolescenten

-                   BAH = Bibliotheek aan huis (gebruikt wanneer een vrijwilliger met de boeken bij iemand aan huis gaat. De kaart staat op naam van de vrijwilliger én de echte bibgebruiker thuis.) (niet in dataset)

-                   BOB = Boek op bezoek (gebruikt wanneer vrijwilliger gaat voorlezen, kaart op naam voorlezer) (niet in dataset)

-                   CB = COB lener (vroegere benaming voor IBL) (niet in dataset)

-                   CO = Collectieve lener (leners die meer exemplaren mogen ontlenen)

-                   DI = Dienst (niet in dataset)

-                   DPE = Personeel dienstbibliotheek (niet in dataset)

-                   EX = Externe leners (niet in dataset)

-                   FI = Filialen

-                   IBL = InterBibliothecair Leenverkeer

-                   KI = Kinderen

-                   KL = Klas (ontlening in de bib door een klas)

-                   PE = Personeel (niet in dataset)

-                   SCH = School (vroegere benaming voor klas) (niet in dataset)

-                   VO = Volwassenen

   http://data.gent.be/datasets/bibliotheek-leners-0

 

Open beschrijving

Beschrijving van de werken in de catalogus van de Bibliotheek Gent

Eigenschappen

 

 • ID : Primary Key, terug te vinden in ontleningen, reservaties en exemplaren
 • ISBN : Het ISBN is een unieke code die aan vrijwel iedere boekuitgave wordt toegekend, met als doel de transacties in de bedrijfskolom te vergemakkelijken en eenduidig te maken. De afkorting staat voor International Standard Book Number, en die term is in het Nederlands met overeenkomstige spelling overgenomen als Internationaal Standaard Boek Nummer of Internationaal Standaard Boeknummer.http://nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_Standaard_Boeknummer
 • Title : titel van het werk
 • ISSN : International Standard Serial Number (ISSN) is een uniek identificatienummer voor periodieke publicaties.http://nl.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
 • Soort materiaal :
  • Boek
  • CD
  • DIA
  • Tijdschrift
  • DVD – ROM
  • DVD – Video
  • Grote Letter
  • Spel
  • Strip
  • Tijdschrift
  • Video
 • Author last name
 • Author first name

Meer info over de werken kan gevonden worden in de file BESCHRIJVING. De extra info in die file kan enkel gebruikt worden in bibliotheekcontext, en is dus niet als pure open data ter beschikking.

   http://data.gent.be/datasets/bibliotheek-openbeschrijving

 

Reservaties

 • id: nummer van de record
 • rid: unieke code per reservatie
 • datum: datum start reservering
  • reservaties voor 2013 bevatten géén datum
 • locatie: locatie waarop het werk kan worden opgehaald
  • Zie de beschrijving hierboven voor bibliotheekfilialen
  • COBG/ is hier niet relevant
  • HB is de Hoofdbibliotheek
 • barcode: foreign key naar exemplaren