De jury

De inzendingen worden beoordeeld door expers uit de bib- en open data wereld. Daarnaast is er ook een publieksjury, samengesteld uit Ghent Living Lab panelleden en bibliotheekbezoekers.

 

Voor de expertenjury mogen we rekenen op deze fijne mensen:

 • Noel Van Herreweghe

  Noël Van Herreweghe begon zijn loopbaan in de ICT sector als senior adviseur en hoofd opleiding bij het softwarebedrijf Casewise in Londen. Later werkte hij als coördinator management consulting bij Siemens Business Services in België. Noël ging daarna aan de slag bij het vroegere Ministerie van de Vlaamse overheid als proces- en informatieanalist.Ondertussen is Noël ongeveer veertien jaar in dienst bij de Vlaamse Overheid als adviseur, eerst als hoofd en coördinator Proces- en Informatiebeheer, en later bij het departement Bestuurszaken. Sinds begin 2011 is Noël een enthousiaste medewerker bij de Coördinatiecel Vlaams e-Government. Op dit ogenblik is hij verantwoordelijk voor het realiseren van het Open Data beleid bij de Vlaamse overheid. Hij spreekt over dit onderwerp in binnen- en buitenland. Noël Van Herreweghe is een erefellow bij de KULeuven.

 • Ann Bernaert

  Ann Bernaert is verantwoordelijk voor het webteam bij Digipolis. Samen met dit team adviseert en realiseert zij projecten voor de Stad, OCMW, politie, brandweer, en bepaalt de roadmap van het webdomein.Daarnaast is zij ook aanspeekpunt bij Digipolis ivm (linked) open data.Ze probeert zoveel mogelijk op de hoogte te zijn van nieuwe en toekomstige trends in de digitale wereld om snel op de vragen en behoeften van de klanten in te kunnen spelen en hen zo goed mogelijk te adviseren.

 • Johan Mijsis technology manager bij Bibnet, een projectorganisatie van de

  Johan Mijs

  Vlaamse overheid die werkt aan de bouw van de digitale bibliotheek. Johan coördineert het project Bibliotheekportalen dat een zoekomgeving biedt voor de catalogus van (bijna) elke openbare bibliotheek in Vlaanderen. De zoekomgeving brengt massa’s metadata, bezitsgegevens en verrijkende informatie zoals covers, samenvattingen, recensies en fragmenten samen. Bibliotheekportalen werd recent ook uitgebreid met Mijn Bibliotheek, dat de gepersonaliseerde dienstverlening van de bibliotheek en toegang tot haar digitale collecties op 1 plaats samenbrengt. Mijn Bibliotheek wordt intussen gebruikt door meer dan 300.000 leners van 200 openbare bibliotheken. Johan is gebeten om mensen, metadata, diensten en interfaces met elkaar te verbinden. In zijn vrije tijd is hij voltijds papa van Emma en Briek, en actief in het lokale sport- en muziekverenigingsleven.

 • Eva Simon

  Eva Simon is docente aan de Bibliotheekschool van Gent en vermaakt zich onder het motto ‘informatie organiseren is een kunst’ met sociale media en metadata.
  In 2010 stond ze aan de wieg van de Bib Web Awards. Deze awards voor verdienstelijke websites en -toepassingen die uitgaan van de Vlaamse bibliotheek-, documentatie- en informatiesector, werden eind 2014 voor de 3de keer uitgereikt.
  Eva houdt ook van informatietalen, gegevensbanken en lettersoep

 

 • Pieter Colpaert

  Pieter Colpaert is a researcher at MultiMedia Lab – Ghent university – iMinds. He holds a master degree in engineering from College Ghent since 2012. Before starting his research position at MultiMedia Lab, he was running a digital signage start-up called FlatTurtle (http://flatturtle.com) which focuses on data visualisation, co-founded a not-for profit organisation to promote Open Knowledge in Belgium (http://okfn.be), and started The DataTank (http://thedatatank), an open-source tool for smart cities which enables them to open up their data in a machine-readable fashion.

  As a part of MultiMedia Lab for the past year, Pieter has been an active researcher in the field of E-Government, extending his work on The DataTank. He has created an ontology for the management of opening hours at openinghours.io, contributed to the RDF Mapping Language (RML), suggested a metric for quantifying the interoperability between datasets in the Computer journal, contributed to the creation of Flemish ontologies such as OSLO and helped launching Linked Data Fragments, a new approach to publishing RDF datasets as Open Data on the Web.

  Being half way his PhD, Pieter is going to continue research on Linked Data Fragments as a way to publish transport data for route planning and urban planning in a both scalable and queryable way. Read more about Pieter and his publications at http://pieter.pm

 • Tanguy Delestre

  Tanguy De Lestré werkt bij de technologische federatie AGORIA.  In deze hoedanigheid ijvert Tanguy voor het ter beschikking stelling van datasets voor de bedrijfswereld.

  Zijn twee andere interessedomeinen betreffen het GEO domein en dat van Mobiele applicaties, waar Tanguy technologische en maatschappelijke trends analyseert, pioniers samenbrengt, en omvormt tot stevige bedrijfsgroepen.  Hij organiseerde de eerste thematische hackaton appsforgeo rond geografische datasets in 2013.  Tanguy De Lestré is als ‘enterpreneur in residence’ deels actief  bij ICRI/CIR –iMinds KULeuven  in een onderzoeksproject rond geografische applicaties.

 • Jens Buysse

  Jens Buysse is docent toegepaste informatica aan de Hogeschool Gent waar hij mede verantwoordelijk is voor de opleidingsonderdelen Native Apps 1 (Android), Projecten, Probleemoplossend Denken en Onderzoekstechnieken. Hij is ook verbonden aan de onderzoeksgroep van de faculteit. Hij behaalde zijn doctoraat (Design and Optimization in Optical Grids and Clouds) in 2013 aan de Universiteit Gent, waar hij in verschillende internationale conferenties en wetenschappelijke tijdschriften heeft gepubliceerd.

 • Pieter Simoens

  Pieter Simoens

  is professor aan de Universiteit Gent. Hij is verantwoordelijke voor het opleidingsonderdeel “Ontwerp en Ontwikkeling van Mobiele Toepassingen” aan de faculteit Ingenieurswetenschappen. Zijn onderzoek richt zich op het aanbieden van geavanceerde diensten aan smartphones en robots via een doorgedreven interactie met cloud-gebaseerde platformen.

  
 

 •    

  Stéphanie Manfroid

  Stephanie Manfroid is an historian and archivist at the Mundaneum (1996), where she is responsible for the archives. She completed an inventory of the Mundaneum archives in relation to feminism, through which the Mundaneum was discovered via the figure of Leonie La Fontaine. She has been the head archivist at the Mundaneum since April, 2002, and has organized a training program for archive classification which addresses the issue of preservation in the context of new technologies. She has been instrumental in placing the archives of the Mundaneum online using the Pallas software. Presently, her work is focused on the re-examination of the personal papers of Paul Otlet. Among her publications are, Henri La Fontaine, Tracé(s) d’une vie [Henri La Fontaine, Traces of a Life] (Mons-Mundaneum, 2002 );  Les archives de la connaissance [The Archives of Knowledge] (Les impressions nouvelles, 2008) Colloque Archives Sonores [Conference on Audio Archives] (Mons, November, 2005) ; Transcending Boundaries in Europe in the period of the Belle Epoque -Organizing knowledge, mobilizing networks, and effecting social change (2010) ; Between Secrecy and Transparency:

  War, Peace and Democracy – A Symposium in honour of Henri La Fontaine (2013).