Juryverslag

1. Criteria

De zeven punten waarop de projecten werden beoordeeld:

1.1 Werkt het ?

Werd een werkende (of mogelijks werkende) applicatie voorgesteld. Hoe werd de werkbaarheid aangetoond. Werd voor ontbrekende of niet vrije gegevens aangegeven via welke stappen die kon verkregen worden?

1.2 Grafische uitwerking / Usability

Werd niet alleen aandacht besteed aan de technische informatie-doorstroming, maar ook voldoende aan de gebruiksaspecten

 1. presentatie en vormgeving van de gegeven
 2. gebruiksgemak en interactie

1.3 Maatschappelijke relevantie

Is de uitgewerkte case zinvol? Wie zit er daar nu op te wachten of waarom hebben we dat al niet veel langer? Welk verschil maakt dit in wiens leven? Is er impact?

1.4 Cross Compatibiliteit

Laat de technische onderbouw een brede gebruiksbasis zo mogelijk onafhankelijk van zeer typische hardware toe?

1.5 Aantal en beschikbaarheid van de Gebruikte Datasets.

Welke, en vooral hoeveel van de aangeboden of anderzijds open verkrijgbare (of nog te verkrijgen) datasets zijn er samen verwerkt om tot een nieuwe applicatie of inzicht te komen?

1.6 Return voor de data-eigenaar, feedback, mogelijke data-analyse.

Heeft men ook aan de overheid / data-leverancier gedacht? Zit er een logisch incentive voor de leverancier van de gegevens om die effectief vrij te geven? Kan de leverancier aan de applicatie zelf ook data rechtstreeks (feedback) of onrechtstreeks (gebruikers-analyse) oogsten?

1.7 Fun of XFactor / Charme / Sexappeal.

Spreekt het aan? Overtuigt het? Doet het goesting krijgen?

We geven graag toe dat we bij een volgende iteratie van dit soort wedstrijden beter vooraf aangeven wat we belangrijk vinden en waarom, dat maakt het nog zo duidelijk. Anderzijds willen met dit lijstje ook vooral duidelijk maken dat we ons in de beraadslaging niet alleen door puntje 7 of de presentatie-kwaliteiten van het team wilden laten inpakken. Aha!

Verder de bescheidenheid: bovenstaande lijstje is ook maar wat de jury zelf op 10 minuten wist op te hoesten. Dus kunnen we dat makkelijk omkeren: elk team dat zich dergelijke oefening zelf had getroost zou er niet ver naast hebben gezeten. Uiteindelijk moest iets de doorslag geven, en de apps die gewonnen hebben deden dat volgens ons op de meest brede manier op zowat alle punten.

Maar goed: het blijft sowieso een interpretatie van de jury, en die heeft in eer en geweten en na kort maar krachtig overleg gemeend te kunnen beslissen.

Er zaten uiteindelijk ook knikkers aan vast, dus onbelangrijk is enige openheid niet, anderzijds was de sfeer op AppsForGhent eerder wederzijds inspirerend en stimulerend dan wel vijandig of competitief. In dat licht hopen we dan ook dat dit verslag van uitgeschreven meningen eerder als appreciërende en stimulerende wenken wordt aanzien, en niet als neerhalende kritiek of louter onderscheidende klasseringen.

O, en toch nog een waarschuwing: dit is wat deze jury ervan heeft gemaakt. We zijn niet zo vol van onszelf om te denken dat we alles weten en de enige juiste visie hebben. Bedenk ook vooral dat het tweede deel van de wedstrijd door een publieksjury wordt beslecht en dat die zich allicht (en terecht) weinig van onze opmerkingen zal aantrekken.

2. Lijst van voorgestelde projecten / deelnemers

 1. Wakankdoen – SumoCoders
 2. Kadee – BitsOfLove
 3. SlimUit – xplore+
 4. VirtualGhent (3DBril) – Johannes
 5. Pendlr – iRail
 6. Lijnly Planet – Schrödinger concats
 7. TwinSeats – Joren
 8. “Ik let op mijn lijn” – iText
 9. Azumuta – Cedric & Batist
 10. Stadgids – Jens n Laurens
 11. Dokter in Gent – cocoaheads
 12. Gentse Feesten – Creative Geeks
 13. Heatmap (OpenCoverage) – Pieter, Bert, Jeroen

3. Algemene observaties

Zoals dat dan gaat in een ad hoc jury die luttele momenten voor de presentaties nadenkt over objectieve criteria zijn die criteria in de praktijk niet altijd even bruikbaar en omgekeerd: zijn er ook tijdens de bespreking nog ideeën en opmerkingen naar boven gekomen die ons verder hielpen in het proberen aflijnen van wie er nu wel of niet beter was.

3.1 Wat hebben we niet gebruikt?

Hoewel heel logisch vooraf bleek het criterium “cross-compatibiliteit” in de praktijk weinig waard als differentiator: Binnen het tijdsbestek van 1 namiddag kun je op dit punt eigenlijk weinig wonderen verwachten van zij die iets werkends hebben afgeleverd. En voor zij die vooral met een concept en plan op de proppen kwamen was het dan vooral weer makkelijk de juiste termen te laten vallen en/of onbesproken te laten. In alle gevallen bleek op basis van de korte presentaties dit ook gewoon niet praktisch te controleren, dus ja.

“Mobiel” was ook de duidelijk waarneembare “sign of the times”. De generatie hackers die we mochten ontvangen leeft overwegend in de dagdagelijkse (moderne?) realiteit van het hier en nu: we plannen wel (niet) als we er zijn. Misschien zit in dergelijke observatie toch ook een opportuniteit voor volgende edities: ploegen die die mainstream ontspringen en wel nadenken over bereikbaarheid via gedeelde toestellen in bv. de bibliotheek of aandacht voor de minder up to date uitgeruste hipster kunnen misschien wel op dit punt verschil maken?

3.2 Wat is er onderling toch ook wel ingeslopen als niet expliciete criteria?

Originaliteit. Een gevoel van ‘dat heb ik ergens al eens gezien’ speelt zonder meer tegen hebben we gemerkt. En we beseffen heus wel dat het niet makkelijk is, en sterker nog: we juichen het origineel aanwenden van een bestaand idee in een nieuwe context ook meteen toe. Maar toch waren we blij toe te mogen merken dat een aantal voorstellen dat tikje “he man da’s goe gevonden” hadden.

Focus. Doe één ding en doe het goed. Tijdens de bespreking bleek dat de appreciatie van ‘meer’ (zoals in meerdere databronnen combineren) toch ook zijn grenzen kent: vanaf een bepaalde drempel verdunt de zucht naar volledigheid naar een allerminst overtuigende grootheidswaan: is dat nog wel haalbaar en bruikbaar wordt dan hardop afgevraagd? Aan de andere zijde van het spectrum houden zich volgens ons een schare aan kleinere applicaties op die als het goed is ook op een slimme manier met mekaar kunnen samenwerken. Weer een tip voor volgende edities dus: Rondlopen en bij mekaar gaan kletsen, zou wel eens boeiend vuurwerk kunnen geven :)

3.3 Honger!

Dat er honger is naar meer beschikbare data was wel duidelijk, en begrijpelijk ook. Maar de redenering omdraaiend blijven we als jury toch ook een beetje op onze honger. De return voor de dataleverancier bleef in de meeste van de voorgestelde projecten onderbenut. De incentive voor de overheid om meer en betere data te gaan ontsluiten ligt nochtans ook zeker daar te zoeken. Naar ons aanvoelen zeker het criterium bij uitstek dus waar volgende edities hun winst kunnen halen?

4. Individuele Evaluaties en Suggesties

Elk van de voorgestelde projecten willen we nog even over de bol aaien en wat gemoedelijke tips geven:

4.1 Wakankdoen – SumoCoders

 • Vooral mooi en elegant, maar ook goed en redelijk ver uitgewerkt.
 • Slim gebruik van niet alleen de data van Gent maar ook publieke bronnen als wikipedia.
 • Originele aanpak van de gebruikers-feedback door een spontane en duidelijke ja-nee keuze. Werkbaarheid, haalbaarheid en nuttigheid spatten eraf.
 • Beetje onduidelijk hoe en of de feedback ook daadwerkelijk kan gebruikt worden naar opbouwen van een profiel, en een mogelijke analyse van algemene interesse.

4.2 Kadee – BitsOfLove

 • Sterk concept en prachtige focus op een duidelijke doelgroep.
 • Bijzonder elegante en overtuigende grafische uitwerking.
 • Miste eigenlijk enkel een demo van effectief datagebruik om mee te spelen voor de prijzen.
 • De link maken met “Dokters in Gent” eerder dan het ‘nood’ luikje zelf uitwerken lijkt ons een genadeloos killer-combo.

4.3 SlimUit – xplore+

 • Bijzonder ambitieus naar het effectieve gebruik van zeer uiteenlopende datasets. Zonder meer het soort applicatie van de toekomst waar elke geek van droomt.
 • Maar tegelijk was dat helaas ook een beetje het zwakke punt: te weinig kon overtuigend aangetoond worden dat die datasets ook combineerbaar waren of op welke manier dat in de applicatie zou aangewend worden.
 • Resultaat was dan een wel werkende demo, maar met een scope die niet verder ging dan van de concurrenten en helaas een vergelijkbare grafische uitwerking miste.

4.4 VirtualGhent (3D Bril) – Johannes

 • Op zijn eentje de grandeur van de ‘flanders technologie dagen’ terug oproepen was alvast het sterke punt hier. Een gekke mix van nostalgische blik helemaal richting de toekomst.
 • Brede bruikbaarheid en wereldlijke impact blijven na al die jaren moeilijk aan te tonen helaas, de ruimte voor het pionierswerk blijft dus alvast.

4.5 Pendlr – iRail

 • De klasse, belezenheid en wereldkijk van het iRail team kwam andermaal spontaan bovendrijven. De presentatie getuigde makkelijk van een maturiteit en visie waar we allemaal van kunnen leren.
 • De rest van het deelnemersveld mag dus blij zijn dat ze zich in deze meer hooi op de vork hebben genomen dan het team in 1 namiddag volledig kon uitwerken. En dat ze zo eerlijk geweest zijn hun bronnen te vermelden waardoor we helaas een sterk copycat gevoel kregen.
 • Nuttig dat het gebeurde, maar iets te weinig een gegeven van het moment / het event / de hier en nu hacker idee.

4.6 Lijnly Planet – Schrödinger concats

 • Wijs, grappig, spontaan en met een zeer ver uitgedreven werking. De elegante uitwerking charmeerde van in het begin
 • Extra punten ook voor het terugvoeden van de geconverteerde json files (busstops van de lijn). Dankjewel!
 • Maar helaas naar ons aanvoelen niet de juiste use case / doelgroep (verveling?) om iemands leven daadwerkelijk te gaan veranderen. De opties om uit te breiden naar andere ontmoetingsplaatsen zijn er, maar zagen we niet vandaag.
 • Heel lang meegespeeld als mogelijk laureaat, maar uiteindelijk niet gehaald wegens de niet aanwezige feedback naar dataleveranciers.
 • Iets gelijkaardig gezien in een aflevering van ‘Bones’.

4.7 TwinSeats – Joren

 • Ondanks de bescheiden en rustige voorstelling (of net daardoor) een idee dat bij heel velen is blijven hangen. Net zoals de voorstellingen die Joren aanhaalde: it grows on you
 • Simpel, to the point. Concept duidelijk gevoed door een nuchtere kijk op een daadwerkelijke nood en nuttigheid. Een toegevoegde waarde aan het maatschappelijk en cultureel passief.
 • Uitgewerkt tot op een werkend technisch niveau. Al kan het nog wel een grafische make-over gebruiken. Niet zozeer om zijn sobere, bescheiden klank te verliezen, maar om het spontane gebruiksgemak vanzelfsprekender te maken.

4.8 “Ik let op mijn lijn” – iText

 • Sterk, origineel idee, gedragen door een ervaren team dat zijn sporen al heeft verdiend.
 • Zeker gezien de openheid van de oplossing iets waarvan meteen werd gedacht “Hoe kan dat nu dat DeLijn dat al niet veel langer zelf…” Nouja.
 • Uitwerking ter plekke was minder, maar ook zelf aangegeven door de ontwikkelaars. Terecht ook omwille van de niet meteen hapklaarheid van de aangeleverde data.
 • o.i. sterke kandidaat voor de publieksprijs. Dit is bangelijk relevant, en kan gezien de scope van de aangeleverde data meteeen wel een AppForFlanders worden.

4.9 Azumuta – Cedric & Batist

 • Sterk idee (recyclage StackOverflow van geeks naar burgers), met overduidelijke deugdzaamheid, kwaliteit en zin voor wederzijdse hulp van de burgers onderling (los van overheden)
 • Het beste idee ook dat op de gedachte van crowdsourcing inpikte.
 • Helaas liet het de beschikbaar gestelde data grotendeels links liggen, en stelde zichzelf zo een beetje buiten de hangende hacker-wedstrijd zelf. Ook de link terug voor een eventueel uitbatende overheid kwam niet echt uit de verf.
 • En voorganger verbeterjebuurt.nl zorgde dan weer voor wat deja-vu.

4.10 Stadgids – Jens & Laurens

 • Helaas raakte dit voorstel niet echt voorbij het ‘yet another mobile route-planner’ idee. Dergelijke dingen zijn uiteraard boeiend, en nuttig, maar ook breed bestaand en eigenlijk weinig vernieuwend.
 • Blijft evenwel de uitdaging: want voor het openbaar vervoer in Gent bestaat het nog niet. Helaas kon de presentatie niet overtuigen dat afdoende analyse was gebeurd op de beschikbare data om dit daadwerkelijk te realizeren.
 • Bottom line: ambitieus maar weinig origineel idee, verderlichte uitwerking van de effectieve haalbaarheid in het geval Gent/DeLijn.

4.11 Dokter in Gent – cocoaheads

 • Dicht aan geniaal concept met fijne focus.
 • Zeer uitnodigende presentatie en suggestief grafisch werk.
 • Helaas in concrete uitwereking te embryonaal vandaag om te winnen.
 • Dit is zeker een van de applicaties die we graag verder ontwikkeld zien tijdens de publiek-prijs faze.
 • De strakke focus van het project gecombineerd met zijn brede nuttigheid suggereert volgens ons ook mogelijke samenwerkingen met andere projecten. (meerdere gaven aan een link naar nooddiensten wel te kunnen gebruiken. Op die manier zou ook minstens de beschikbaarheid van de nodige data kunnen gecentraliseerd worden)

4.12 Gentse Feesten – Creative Geeks

 • Best wel barstensvol van de goede ideeën, maar gecombineerd met een eerder minimalistische uitwerking allicht iets té vol om te overtuigen op realisme en haalbaarheid.
 • De maatschappelijke relevantie werd dan ook wat minder ingeschat: redelijk breed publiek misschien, maar een zeer beperkte looptijd.
 • En ook hier weer de bangelijk gemiste kans om ook de openbare diensten inzage en feedback in de verkregen data te gunnen.

4.13 Heatmap (OpenCoverage) – Pieter, Bert, Jeroen

 • Ongetwijfeld een rapport (toch eerder dan een app) om naar uit te kijken.
 • Maar andermaal vooral werkend naast en buiten het hacker-event: een project dat ongetwijfeld voor, na en ook zonder appsforghent zijn eigen leven zal leiden.

Bart, Bart, Peter & Marc