Juryverslag

1. Algemene observaties

1.1 De criteria

 • Maatschappelijke relevantie: wat is de meerwaarde voor Gent, haar inwoners en bezoekers?
 • Originaliteit: hoe creatief en innovatief is het idee?
 • Gebruiksvriendelijkheid: is het gebruik intuïtief?
 • Grafische vormgeving & design
 • Bruikbaarheid: kan het concept/ prototype verder ontwikkeld worden?
 • Appeal & charme: dit vergeten we uiteraard ook niet!

Deze criteria gelden zowel voor de ingezonden applicaties als visualisaties.

Uiteraard verwachten wij van het professional hackers traject een werkend prototype / een sterk technisch verhaal aangezien aan hen aanzienlijk meer tijd werd gegeven om met een applicatie op de proppen te komen. Van het studententraject verwachten wij dit uiteraard niet, maar het kan wel pluspunten opleveren.

1.2 Inachtneming van de criteria

Na een kort maar krachtig overleg heeft de jury in eer en geweten de winnaars gekozen. Bij die beslissing hebben de juryleden telkens de bovenstaande jurycriteria tegen elkaar afgewogen. Twee bepalingen die een beetje achterwege werden gelaten, zijn gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid. Er bleek geen groot onderscheid te zijn tussen de teams op basis van deze bepalingen. Aan de andere criteria werd echter veel belang gehecht. Aan originaliteit, creativiteit en innovativiteit werd zelfs een erg groot gewicht toegekend, omdat deze bepalingen in de praktijk goed bleken te differentiëren. Een impliciet criterium dat tijdens het overleg een lichte invloed uitoefende, was de kwaliteit van de presentatie. Ook het combineren van datasets vond de jury een niet onbelangrijk pluspunt. De jury heeft uiteindelijk de deelnemers die hoog scoorden op alle criteria verkozen tot winnaar.

1.3 Students FTW

De studenten hebben deze editie met ruime voorsprong gewonnen. De jury stelde dat dit traject de datasets heeft gebruikt op een veel creatievere manier, en dat in een tijdspanne van slechts 6 uur. De jury had meer verwacht van het professional hackers traject, aangezien zij een maand schrijftijd hebben gekregen. Het mag dus wel gezegd worden dat de studenten de profs hebben geklopt tijdens deze tweede editie!

2. Teamspecifieke observaties: Studententraject

2.1 The missing H – Circadia

 • Triple maatschappelijke relevantie: De meeste activiteiten en evenementen in de stadsrand ontstaan bottom-up. Wijkwerking kent een geheel andere dynamiek dan de stadskern. Deze applicatie is een steuntje in de rug van dit bottom-up verhaal: de evenementen van de buitenwijken zijn wel gekend binnen die wijken maar buiten die wijken bestaat daar geen kennis over. Dit geeft hen de kans om de wijk te promoten. Deze app kent dus een belangrijke meerwaarde voor de buurten (1), maar ook voor de toeristen (2)
 • Niet onbelangrijk is de return voor de Stad Gent: Aan de hand van de scores kan de Stad zien waar de mensen naar toe gaan. Met de informatie kunnen ze rekening houden in hun beleid. Er is dus ook een belangrijke relevantie voor de Stad Gent (3).
 • Originaliteit ontbreekt hier uiteraard ook niet. Dit team heeft een innovatief idee op een creatieve manier uitgewerkt.
 • Grafische vormgeving en design: Ook dit hebben ze mooi ontwikkeld.
 • Dit team is een voorbeeld voor alle deelnemers.

2.2 Team iRail – Ghendetta

 • Maatschappelijke relevantie: deze applicatie is een toffe game voor de inwoners van Gent. Het brengt mensen uit Gent samen.
 • Originaliteit: Dit team is erg creatief en innovatief geweest. Ze hebben verder nagedacht en hebben als enige team een game ontwikkeld. Ook hun keuze om Foursquare te gebruiken is origineel. “Eindelijk een reden om 4sq te gebruiken.”
 • Grafische vormgeving en design zijn heel erg mooi uitgewerkt! Hun logo, hun naam en hun leuze (G for Ghendetta) zijn leuk bedacht. De user interface is grafisch ook mooi uitgewerkt.
 • Het combineren van datasets vond de jury een pluspunt.
 • Kwaliteit van de presentatie: Hier was de jury een beetje teleurgesteld. De presentatie had beter gekund.

2.3 Last Minutes – Instant Fiestje! (buiten competitie)

 • Maatschappelijke relevantie: Deze applicatie is erg interessant voor alle jeugdbewegingen in Gent en tracht hen onderling met elkaar te verbinden.
 • Originaliteit en combineren van datasets: dit team toont dat je door het combineren van datasets tot een origineel en innovatief verhaal kan komen. Door de combinaties kom je tot een geheel aan informatie in één applicatie, die je anders in stukjes en via verschillende websites moet raadplegen. Chapeau!
 • De jury vond het spijtig dat dit team niet aan de competitie deelnam, want had hen graag een prijs gegeven.

3. Teamspecifieke observaties: Professional hackers traject

3.1 Knowledge discovery – Open Source Tools voor BI, Datawarehousing en Open Data

 • Wat deze deelnemer heeft gepresenteerd, is meer een tool, een ‘facilitator’ en hoort dus niet echt bij de wedstrijd. Het ontbreekt hier een beetje aan maatschappelijke relevantie, niettemin scoort het hoog op relevantie. Met deze tool brengt hij geen rechtstreekse meerwaarde maar wél onrechtsreeks: hij legt de basis voor potentiële meerwaarde. Het is een vooral een meerwaarde voor data-eigenaars, maar niet voor de bevolking.
 • Het technisch verhaal is wel indrukwekkend.
 • Originaliteit: het team scoort niet erg hoog op dit criterium, het idee is niet zo innovatief.
 • Kwaliteit van de presentatie: Het werd niet zo inspirerend gebracht.
 • Hij brengt een relevante boodschap aan Stad Gent.
 • Hij verdient een pluspunt voor de oproep naar Open Source.

3.2 Cloudswimmers

 • Deze deelnemer bracht een visueel mooi verhaal.
 • De originaliteit van het verhaal ontging de jury nogal. Het was een beetje teleurstellend dat hij een bestaande dataset gewoon heeft gevisualiseerd.

3.3 Liquid Media – Hond in Gent

 • Deze deelnemer verdient een extra punt voor het combineren van datasets.
 • Originaliteit: Deze applicatie is op zich niet zo innovatief, maar er zit heel wat potentieel in.
 • Maatschappelijke relevantie ontbreekt hier zeker niet! Zijn applicatie richt zich tot een doelgroep die de andere teams waren vergeten, namelijk de nieuwkomers in de stad. Zij ervaren vaak specifieke problemen waar de inwoners geen weet van hebben. Deze applicatie kan uiteraard ook interessant zijn voor toeristen en de inwoners. Eventueel vrijgeven als platform?

3.4 Research Through Visuals – Ambiguity

 • Originaliteit: de jury vond deze visualisatie poëtisch, abstract en creatief.
 • Maatschappelijke relevantie: op het eerste zicht ontbreekt dat hier. Maar het kan interessant worden, bijvoorbeeld om werkloosheid in kaart te brengen. Het heeft ook een andere meerwaarde, namelijk het visualiseren, concretiseren van statistieken. Doordat de visualisatie mikt op dualiteit nodigt ze uit tot discussie en verdere interactie.  Ze pretendeert niet een eindpunt te zijn of een oplossing te brengen, en dwingt zo de kijker zelf aan de slag te gaan.
 • Grafische vormgeving en design: deze applicatie is zonder connotatie, iedereen kan er dus in zien wat hij wil. Dat verdiende volgens de jury een extra punt.
 • Dit is een nuttig werkinstrument dat zeker een toekomst heeft. Het technisch verhaal is dus ook interessant.

3.5 Fusebox – Mobiele Informatie Kiosk

 • Deze applicatie scoort erg hoog op maatschappelijk relevantie.
 • Dit team kon een goedwerkend prototype afleveren en scoort hier uiteraard ook punten op.
 • De jury vond de applicatie niet origineel of innovatief omdat de deelnemer is vertrokken van wat hij al had.
 • Het was wel leuk dat de deelnemer datasets heeft gecombineerd en dat hij externe datasets gebruikte, maar er was toch een kleine teleurstelling omdat sommige toeristisch relevante informatie ontbrak (weer, transport?)
 • Kwaliteit van de presentatie: mooie en goede presentatie.

3.6 Team iText

 • Originaliteit: de jury vond idee om foto’s te crowdsourcen origineel en creatief bedacht.
 • Maatschappelijke relevantie: deze applicatie is wel interessant omdat het op alles toepasbaar is en dus veel potentieel tot maatschappelijke relevantie heeft.
 • Kwaliteit van de presentatie: dit luik was iets minder goed uitgewerkt, en mocht wat uitgebreider zijn.

4. Winnaars

De jury besloot om een Algemene Winnaar te selecteren die iedereen, ongeacht traject, overtrof.

 • Algemene Winnaar: The Missing H

Bij het Studententraject opteerde de jury om de prijzenpot te verdelen onder de eerste en de tweede plaats.

 • Eerste Prijs: The Missing H
 • Tweede Prijs: Team iRail

Bij het Professional Hackers Traject koos de jury voor het principe van ‘the winner takes it all’.

 • Winnaar: Research Through Visuals

Om het belang van visualisaties niet te vergeten, besloot Bits of Love om prijzen te geven aan de twee beste visualisaties.

 • Winnaar 1: Research Through Visuals
 • Winnaar 2: Cloudswimmers